Het ministerie van OCW heeft de geactualiseerde versie van de Handreiking schooladvisering gepubliceerd. Deze handreiking is bedoeld om leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders te ondersteunen bij het tot stand komen van het schooladvies van leerlingen in groep 8.

Het ministerie meldt dat de nieuwe handreiking is gebaseerd op huidige inzichten uit de wetenschap en de onderwijspraktijk. Aspecten die aan bod komen, zijn onder andere wet- en regelgeving rond schooladvisering, samenwerking tussen primair en voortgezet onderwijs, communicatie met ouders en kansengelijkheid.

Het ministerie heeft ook een inphographic online gezet over een kansrijke overgang van de basisschool naar de middelbare school.

Deel dit bericht: