Het brutosalaris van de directeur van Ouders & Onderwijs ligt met 73.872 euro per jaar ruim onder het maximum volgens de Wet normering topinkomens (WNT), meldt staatssecretaris Sander Dekker van OCW in antwoord op Kamervragen van de SP.

Kamerlid Tjitske Siderius wekte met een reeks vragen aan Dekker sterk de indruk de aanval te hebben ingezet op Ouders & Onderwijs.

De staatssecretaris bevestigt dat de landelijke belangenorganisatie van en voor ouders in 2015 een bedrag van 1,15 miljoen euro subsidie heeft gekregen, maar de suggestie van Siderius dat een onevenredig groot deel van dat bedrag is verdwenen in het salaris van de directeur klopt volgens hem niet.

‘Het gehanteerde uurtarief van 106 euro voor de functie van directeur (schaal 14 BBRA) is conform deze afspraken. Het aantal begrote uren (1376) is in lijn met de 1377 uur die als onderdeel van de rijksbrede afspraken worden bestempeld als fulltime dienstverband (aantal productieve uren minus feest- en vakantiedagen, ziekte en indirecte productieve uren)’, zo staat in de antwoorden van Dekker.

Het brutojaarsalaris bedraagt volgens de staatssecretaris 73.872 euro. Dat is mínder dan de schadeloosstelling van 92.461 euro per jaar voor een Tweede Kamerlid (schaal 16 BBRA), zoals Siderius. Daarbovenop krijgen Tweede Kamerleden 8 procent vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3 procent conform de regeling voor rijksambtenaren.

Deel dit bericht: