Scholen voor bijzonder onderwijs moeten toegankelijk worden voor alle leerlingen, net zoals openbare scholen dat al bij wet zijn. Dat vindt de partij Nederland met een PLAN (NL PLAN), zo blijkt uit het verkiezingsprogramma.

Tegelijkertijd benadrukt NL PLAN dat bijzonder onderwijs een grondrecht is. De partij wil dat er meer ruimte komt voor door de overheid bekostigd onderwijs op basis van verschillende maatschappelijke wereldbeelden en opvattingen.

Een ander punt dat NL PLAN benoemt, is schaalverkleining. Fusies in het onderwijs noemt de partij een ‘historische vergissing’, omdat die ten koste zouden zijn gegaan van persoonlijk onderwijs en sociale contacten.

Het personeelstekort wil NL PLAN tegengaan door meer klassenassistenten, externe experts en ouders in te zetten. Leraren kunnen zich dan focussen op de basis, zoals taal en rekenen. Er zou een landelijke campagne moeten komen om meer mensen te interesseren voor een baan in het onderwijs.

Managers in het onderwijs moeten dienstbaar zijn aan de ontwikkeling van leraren en hun lesbehoeften, schrijft NL PLAN. Het salaris van leraren zou minstens gelijk moeten zijn aan dat van managers.

Lees meer…

Deel dit bericht: