Ouders betalen voor voortgezet onderwijs hoge schoolkosten en denken nog vaak dat de vrijwillige ouderbijdrage verplicht is. Hierover moeten scholen veel duidelijker communiceren. Dat zeggen ouderorganisatie Ouders & Onderwijs en het consumentenprogramma Kassa, die 1388 ouders hierover hebben ondervraagd. De Inspectie van het Onderwijs roept scholen op ervoor te zorgen dat het beleid rond de vrijwillige ouderbijdrage voldoet aan de aangepaste wettelijke eisen.

Het voortgezet onderwijs is  een stuk duurder dan het basisonderwijs, waar 60 procent van de ouders een bijdrage onder de 50 euro betaalt. In het VO betaalt een derde van de ouders meer dan 500 euro per jaar aan schoolkosten en nog eens 22 procent betaalt tussen de 200 en 500 euro. Het gaat in deze kostenpost over de aanschaf van noodzakelijke schoolspullen  zoals laptops, gereedschap, digitale rekenmachines, woordenboeken en gymkleding. De schoolboeken zijn gratis, maar deze spullen komen voor rekening van de ouders. De vrijwillige ouderbijdrage die daar nog bovenop komt, is bestemd voor extra activiteiten zoals schoolreisjes en excursies. Dit bedrag is op ruim de helft van de scholen lager dan 100 euro, maar loopt in 8 procent van de gevallen op tot boven de 500 euro.  Bijna 40 procent van de ouders in het VO vindt het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage te hoog. Op scholen met meer dan 500 leerlingen zeggen ouders dit vaker dan op kleinere scholen, volgens Ouders & Onderwijs.

Een kwart van de ouders heeft moeite om de bijdragen voor het voortgezet onderwijs jaarlijks op te brengen. Ook een kwart van de ouders is bang dat hun kind wordt uitgesloten van activiteiten als de vrijwillige ouderbijdrage niet wordt betaald. ‘En een nog veel groter deel heeft geen idee wat de consequenties zijn’, aldus Ouders & Onderwijs.

Nieuwe Wet vrijwillige ouderbijdrage

Ruim de helft van de ouders (56 procent) blijkt niet op de hoogte van de nieuwe Wet vrijwillige ouderbijdrage, die dit jaar per 1 augustus in werking is getreden. Die wet regelt dat scholen leerlingen niet van extra activiteiten mogen uitsluiten als ouders de vrijwillige bijdrage niet betalen. De meeste ouders (71 procent) staan achter deze nieuwe regelgeving. Maar er wordt ook opgemerkt dat als veel ouders ervoor kiezen geen vrijwillige ouderbijdrage meer te betalen, de scholen straks besluiten geen excursies meer te gaan doen. In hetzelfde onderzoek geeft 68 procent van de ouders de vrijwillige ouderbijdrage wel te gaan betalen.

De Inspectie van het onderwijs heeft sinds 1 augustus al 28 klachten over de ouderbijdrage ontvangen, meldt het consumentenprogramma Kassa. Die meldingen gaan over de onduidelijke communicatie over de vrijwilligheid van de ouderbijdrage en over bijdragen die ten onrechte verplicht worden gesteld door de school. De inspectie heeft in een reactie aan Kassa aangegeven dat scholen hierop worden gecontroleerd en dat onderwerp standaard wordt meegenomen in de reguliere onderzoeken aan scholen. De inspectie roept niet alleen scholen op hun beleid op dit punt aan te scherpen, maar ook ouders om het gesprek hierover aan te gaan met de schoolleiding of het bestuur van de school, eventueel met behulp van de medezeggenschapsraad.

Bekijk de Rapportage Onderzoek Schoolkosten van Ouders & Onderwijs

Deel dit bericht: