Onderwijsminister Arie Slob herhaalt dat hij blij is dat scholen kinderen niet meer mogen buitensluiten van extra activiteiten als de vrijwillige ouderbijdrage voor hen niet is betaald.

In mei jongstleden sprak stichting LOOT van Topsport Talentscholen haar bezorgdheid uit over het wetsvoorstel van SP en GroenLinks om leerlingen niet meer buiten te sluiten van extra activiteiten als de vrijwillige ouderbijdrage niet is betaald. Stichting LOOT vreest dat Topsport Talentscholen hierdoor geld mislopen.

De minister laat in reactie op de bezorgdheid weten dat het waarschijnlijk zo’n vaart niet zal lopen. Volgens hem zullen ‘verreweg de meeste ouders de vrijwillige ouderbijdrage betalen, óók op scholen waar leerlingen in geen geval worden uitgesloten van extra-curriculaire activiteiten of programma’s’.

Bovendien wijst Slob erop dat uit onderzoek blijkt dat scholen voor voortgezet onderwijs ‘de geest van het initiatiefwetsvoorstel steunen vanuit de gedachte van kansengelijkheid, vorming van het kind en het meegeven van extra-curriculaire ervaringen’. Hij herhaalt in zijn reactie blij te zijn dat het wetsvoorstel door de Tweede en Eerste Kamer is aangenomen.

Leerlingen nooit uitsluiten

VOS/ABB heeft het wetsvoorstel vanaf het begin volop gesteund. Directeur Hans Teegelbeckers vindt het uitsluiten van leerlingen onbestaanbaar, zo benadrukte hij in 2018 op deze website: ‘Elk kind telt mee, ook als de ouderbijdrage niet is betaald!’ Dit geldt volgens hem helemaal in het openbaar onderwijs, dat immers van en voor iedereen is.

Deel dit bericht: