Het ministerie van OCW heeft een informatiebrochure online gezet over de nieuwe wet over de vrijwillige ouderbijdrage.

De nieuwe wet treedt in werking per per 1 augustus, dus met ingang van het komende schooljaar 2021-2022. Er staat in dat leerlingen van wie de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen, niet mogen worden uitgesloten van activiteiten die de school organiseert. De wet is er gekomen op initiatief van GroenLinks en de SP in de Tweede Kamer.

Download informatiebrochure vrijwillige ouderbijdrage

Deel dit bericht: