Er komt structureel 6 miljoen euro beschikbaar voor digitale veiligheid van het primair en voortgezet onderwijs. Daarmee kunnen scholen voldoen aan een integrale aanpak op basis van een nieuw (verplicht!) normenkader voor informatietechnologie en privacy. Dit schrijven de onderwijsministers Robbert Dijkgraaf en Dennis Wiersma aan de Tweede Kamer.

Zij vinden dat de digitale veiligheid in het primair en voortgezet onderwijs naar een hoger niveau moet. ‘Dat kan alleen met een integrale en overkoepelende aanpak waarbij in de sector en op schoolniveau alle noodzakelijke aandacht is voor het identificeren van risico’s, het nemen van beschermende maatregelen, het detecteren van incidenten, het reageren op incidenten als ze zich voordoen, en het herstellen van eventuele schade’, aldus de ministers.

Volgens hen zijn er op dit moment op het gebied van digitale veiligheid nog grote verschillen tussen scholen en daar willen ze vanaf. ‘De veiligheid van leerlinggegevens mag niet afhangen van de school waar je op zit’, aldus Dijkgraaf en Wiersma. Daarom kondigen ze een normenkader aan dat verplicht wordt gesteld voor alle scholen, met extra toezicht en externe audits daarop.

Google Workspace

Met het oog op het afstandsonderwijs komen er controles op digitale producten die het meest worden gebruikt in het onderwijs. In de Kamerbrief worden Microsoft, Google en Zoom met name genoemd. Google heeft aangegeven in augustus 2023 een nieuwe versie van Chrome OS en Chrome browser gereed te willen hebben. Die versie is dan in lijn met de afspraken die in 2021 met Google gemaakt zijn over Google Workspace. SURF en SIVON zijn met Google in gesprek over de uitwerking daarvan en er zijn inmiddels ook gesprekken met andere leveranciers gestart.

Voor meer informatie over de uitkomsten verwijzen de ministers naar de websites van SIVON en SURF.

Meer lezen

Deel dit bericht: