Mr. Célline Haket van de Onderwijsjuristen heeft op verzoek van leden van VOS/ABB een notitie geschreven over de manier waarop scholen kunnen omgaan met verschillende vormen van ouderlijk gezag. 

Bij de Onderwijsjuristen komen vaak vragen binnen over de wijze waarop de school dient om te gaan met de verschillende vormen van ouderlijk gezag. Het maakt uit voor de informatievoorziening over de voortgang van de leerling of bijvoorbeeld beide ouders ouderlijk gezag hebben of maar een van de ouders. De school kan ook te maken krijgen met nieuwe partners van gescheiden ouders, een voogd of gezinsvoogd of pleegouders.

De notitie over de verschillende vormen van ouderlijk gezag staat in het besloten ledengedeelte van deze website. Bij de notitie hoort een handig schema.

Deel dit bericht: