De meningen over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) verschillen nogal. Dat blijkt uit een rondgang die VOS/ABB heeft gemaakt voor een artikel in het zomernummer van magazine Naar School!.

‘Compleet onzinnig, die NPO-gelden’, zegt bestuurder Hilbert de Vries van de Stichting Speciaal Onderwijs en Expertisecentra met scholen in Eindhoven en Helmond. ‘Zeker de manier waarop het wordt ingezet. Zonder te kijken wat nodig is, waar het nodig is en of het überhaupt wel uitvoerbaar is.’

De Vries vindt het wel fijn dat het kabinet met het NPO 8,5 miljard euro beschikbaar stelt – zijn organisatie kan rekenen op 1 miljoen euro – maar het is volgens hem niet nodig. ‘In elk geval niet om achterstanden weg te werken, zoals ze dat zelf noemen. Dit leidt alleen maar tot stress en bestempelt leerlingen als falend. Principieel een foute gedachte.’

‘Wij laten ons niet gek maken’

Directeur Erik van Ruijven van openbare scholengemeenschap Hugo de Groot in Rotterdam ziet dat leerlingen in de coronatijd achterstanden hebben opgelopen, maar er is volgens hem zoveel meer. Daarmee doelt hij op creatieve, culturele en sportieve uitdagingen. ‘Want juist die vakken geven je energie en inspiratie om daarna weer aan het leren te gaan’, aldus Van Ruijven.

Over de NPO-menukaart met bewezen interventies is hij positief, maar hij vindt het wel jammer dat er zo weinig ruimte is om van de menukaart af te wijken. ‘En dat ze er zo laat pas mee kwamen. In januari was natuurlijk ook al helder dat er achterstanden waren. Nu moeten we in veel te korte tijd bedenken waar we al dat geld aan gaan besteden. Maar wij laten ons niet gek maken. dan starten we maar wat later, na de herfstvakantie is ook prima.’

‘Aandacht voor onze leerlingen’

Charlotte van Koningfsbrugge, interim onderwijskundig schoolleider bij Onderwijscentrum Leerpark in Tilburg, is blij met het NPO. ‘Geld is altijd welkom en we zijn ontzettend blij dat er vanuit de overheid aandacht is voor onze leerlingen, maar ik heb wel wat moeite met de manier waarop. Vooral met de druk die achter de NPO-gelden zit.’

Het is volgens haar ook lastig om aan te tonen dat de achterstanden bij de leerlingen alleen corona-gerelateerd zijn. ‘Onze leerlingen zitten op een school voor speciaal onderwijs, omdat zij al wat extra hulp nodig hebben. Hun ontwikkeling is altijd grillig. toch is het aannemelijk dat door corona extra achterstand is opgelopen, maar ik heb wel het vertrouwen dat het weer goedkomt.’

VOS/ABB sprak voor het artikel in magazine Naar School! ook met conrector Rinke Koppert van het openbare Johan de Witt-gymnasium in Dordrecht, bestuurder Ellen Voskuilen van Zaan Primair en haar collega Ina Vogelzangs van de Onderwijsgroep Amersfoort.

Lees het artikel:

NPO als wondermiddel?

Deel dit bericht: