De Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging uitvoering arbeidsmarkttoelage Nationaal Programma Onderwijs PO en VO is eindelijk gepubliceerd. Ruim twee maanden geleden kondigde demissionair onderwijsminister Arie Slob in diverse media al aan hoe hij de regeling voor ogen had. De uiteindelijke tekst liet dus lang op zich wachten, maar die is er nu dus. Op 1 november houdt VOS/ABB een online informatiesessie over de regeling.

Het ministerie van OCW had al een lijst gepubliceerd van schoolvestigingen met het meeste risico op achterstanden. Deze schoolvestigingen krijgen extra geld om hun personeel dit en volgend schooljaar een arbeidsmarkttoelage toe te kennen. Dat zou het aantrekkelijker moeten maken om daar te (blijven) werken.

Door verschillende personeelssamenstellingen per vestiging is een vast percentage per school niet mogelijk. Dit kan dus per schoolvestiging wisselen, ook bij vestigingen binnen hetzelfde bestuur. OCW denkt dat een arbeidsmarkttoelage  van 5% tot 8% mogelijk is.

Medezeggenschap

De extra bekostiging wordt verstrekt als onderdeel van de lumpsum. Dit betekent dat er ruimte binnen een bestuur is om in overleg de bekostiging zo in te zetten als volgens het bevoegd gezag nodig is. Omdat het gaat om bekostiging voor een toelage aan het personeel, moeten werkgevers hierover afspraken maken met de personeelsgeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (PGMR). Dit volgt uit de CAO PO, CAO VO en de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).

Besturen kunnen dus met instemming van hun PGMR besluiten de bekostiging ook (deels) op vestigingen in te zetten die op grond van de regeling geen extra bekostiging voor de arbeidsmarkttoelage krijgen. VOS/ABB raadt aan om bij dergelijke besluitvorming zo dicht mogelijk bij (het doel van) de regeling te blijven. In de toelichting op de regeling is door OCW ook een aantal voorbeelden gegeven.

Bestuursniveau

OCW meldde aanvankelijk dat de besluitvorming eerst op schoolniveau met de medezeggenschapsraad van de vestiging moest plaatsvinden en daarna op bestuursniveau met de PGMR. De definitieve regeling bepaalt echter dat de besluitvorming over de inzet van het extra geld op bestuursniveau plaatsvindt.

OCW geeft in de regeling wel aan dat het waardevol is ’te meer wanneer het bevoegd gezag en de PGMR afwijken van kaders en richtlijnen, het goede gesprek over de inzet en verdeling van de toelage ook breder te voeren in de omgeving van de vestigingen’. Maar dit is dus niet verplicht.

Online informatiesessie 1 november

Tijdens de recente bijeenkomsten van de VOS/ABB-kennisnetwerken HRM waren er veel vragen over de regeling voor de arbeidsmarkttoelage. Daarom houden onze HRM-adviseurs Ivo Israel en Addy Nieuwenhuis op maandag 1 november van 12.30 tot 13.30 uur een korte online informatiesessie over de regeling.

Deelnemen kan via deze link.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Deel dit bericht: