De Kennisrotonde blijft bestaan. Dit is het online loket voor de beantwoording van kennisvragen uit en over het onderwijs.

De Kennisrotonde werd begin dit jaar opengesteld door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, een initiatief van het ministerie van OCW, de sectororganisaties de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad en de Onderwijscoöperatie. Het online loket is voor onderwijsprofessionals die kennis willen nemen van wetenschappelijk onderzoek dat relevant is voor het onderwijs.

Op basis van een positieve evaluatie heeft het ministerie van OCW besloten de subsidiëring van de Kennisrotonde voort te zetten.

Lees meer…