De leden van de adviescommissie van het Nationaal Groeifonds beraden zich op hun positie nu het demissionaire kabinet de pauzeknop van het fonds heeft ingedrukt. Dat zegt voorzitter Rianne Letschert in NRC.

Het Nationaal Groeifonds werd in 2020 opgericht. Er ging voor de periode 2021-2025 een bedrag van € 20 miljard in voor projecten die het duurzame verdienvermogen van Nederland kunnen vergroten. Er zijn drie subsidierondes geweest en er zit nu nog ruim € 7,4 miljard in de pot.

Onlangs maakte minister Mickey Adriaansens van Economische Zaken (VVD) bekend dat de vierde subsidieronde is uitgesteld, omdat in de nieuwe Tweede Kamer de steun voor het Nationaal Groeifonds is afgebrokkeld. Het is ook maar zeer de vraag of het volgende kabinet, waarover nog wordt onderhandeld door PVV, VVD, NSC en BBB, er verder mee wil.

In NRC zegt voorzitter Rianne Letschert van de commissie die de aanvragen voor het fonds beoordeelt, dat zij de kans ‘heel erg klein’ acht dat het Nationaal Groeifonds weer wordt opgestart. Daarom beraden de commissieleden zich op hun positie. ‘De politiek krijgt het stempel wispelturig en onbetrouwbaar, daar willen wij niet bij horen. Wij staan voor deugdelijkheid en vertrouwen. Als daar geen duidelijkheid over komt, dan moeten wij ons beraden op onze positie. Waar ligt dan nog onze toegevoegde waarde?’, aldus Letschert.

Honderden miljoenen voor onderwijs

Onlangs werd bekend dat voor het Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting € 483,7 miljoen beschikbaar komt uit het Nationaal Groeifonds, waarvan € 359,5 miljoen voorwaardelijk. De impuls is bedoeld voor kwaliteitsverbetering en kostenbesparing bij nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen. De gedachte is dat betere schoolgebouwen positief bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs.

Uit het Nationaal Groeifonds gaat verder € 351,6 miljoen naar het project Techkwadraat, waarvan € 205,8 miljoen voorwaardelijk. Dit project is bedoeld om in het primair en voortgezet onderwijs een goede basis te leggen voor technische en digitale vaardigheden.

Er gaat ook geld uit het Nationaal Groeifonds naar open (digitale) leermiddelen. De idee is dat die de kwaliteit van onderwijs kunnen verbeteren, doordat lesmateriaal beter aansluit bij de behoeften van leraren en leerlingen. In 2022 is € 20,5 miljoen definitief toegekend en is € 57,9 miljoen voorwaardelijk toegekend. Hiervan wordt € 19,5 miljoen nu definitief.

De hierboven genoemde impulsen gaan in principe door, omdat ze behoren tot eerdere subsidierondes. Het is echter onduidelijk of er nog meer impulsen komen, omdat de volgende subsidieronde voor onbepaalde tijd is uitgesteld en het er sterk op lijkt dat van uitstel afstel komt.

Lees meer…

Deel dit bericht: