Het ministerie van OCW heeft het introductiedossier voor de nieuwe onderwijsministers Robbert Dijkgraaf en Dennis Wiersma online gezet. Het programma OCW Open met allerlei goede voornemens staat daarin centraal.

‘Het programma OCW Open is ingericht om bij te dragen aan het herstellen van het vertrouwen van de samenleving in het handelen van de overheid, na het dieptepunt rondom de kinderopvangtoeslagaffaire’, zo staat in het introductiedossier.

‘Hoewel de kinderopvangtoeslagenaffaire niet direct toe te passen is op OCW, zijn hier wel lessen uit te trekken en
kunnen wij op voorhand niet uitsluiten dat dit niet overal kan gebeuren binnen de (rijks)overheid en ook bij OCW. Wij moeten daarom ook kritisch naar ons eigen handelen kijken en laten kijken.’ Er ligt volgens OCW ‘een opgave om het vertrouwen van de burger in de overheid te vergroten’.

Het ministerie benoemt in het introductiedossier het belang van de menselijke maat, transparantie, gelijke kansen, toegankelijkheid, ontkokering, betere balans tussen politiek, beleid en uitvoering en opgavegericht werken.

Lees meer…

Deel dit bericht: