Het voorbereiden van lessen en het nakijken van toetsen kan sneller als er meer wordt gedigitaliseerd. Zo kan de werkdruk in het onderwijs worden verlicht. Dat staat in een ambtelijke verkenning van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

De verkenning is opgesteld naar aanleiding van een motie van Tweede Kamerlid Dennis Wiersma van de VVD. Deze motie werd in november jongstleden ingediend en kreeg toen steun van de regeringspartijen CDA, D66 en ChristenUnie. De motie riep de regering op om met concrete beleidsvoorstellen te komen die kunnen bijdragen aan groei van de Nederlandse economie.

Digitaal onderwijs op afstand

In de verkenning nemen digitale innovaties in het onderwijs een belangrijke plaats in. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van het digitale onderwijs op afstand, die door de coronacrisis is versneld. ‘Daarbij blijkt wel dat de kansen die digitalisering biedt voor de kwaliteit van het onderwijs nog onvoldoende worden benut’, zo merken de ambtenaren op.

Toch kan volgens hen digitalisering van het onderwijs een krachtig middel zijn om de onderwijskwaliteit te verhogen: ‘Bewuste inzet van digitale onderwijstechnologieën zoals virtual en augmented reality, learning analytics, en serious games maken onderwijs op maat en ervarend leren mogelijk.’

Met ICT werkdruk verlagen

Ook als het gaat om de taken van leraren en verlaging van de werkdruk, zien de ambtenaren kansen in verdere digitalisering. ‘Taken als lesvoorbereiding en het nakijken van toetsen en tentamens kunnen (deels) door ICT worden overgenomen. Dit verlaagt de werkdruk van docenten en vergroot de tijd voor begeleiding van leerlingen (…) en andere waarde-toevoegende activiteiten. Het kan de docent in staat stellen om vaardigheden en kennis effectiever en motiverender over te dragen.’

Lees meer…

Deel dit bericht: