Gemeenten krijgen het advies om voor Oekraïense vluchtelingen stabiele en langdurige opvang te realiseren in de nabijheid van scholen. Dat staat in de Handreiking Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het is de taak van de gemeenten om opvang te realiseren voor vluchtelingen uit Oekraïne. Daaronder valt huisvesting, maar bijvoorbeeld ook zorg en onderwijs. Er wordt vooralsnog uitgegaan van een periode van zes maanden.

De inzet moet zijn om zo snel mogelijk onderwijs te regelen. Dit om Oekraïense kinderen te steunen in hun sociaalemotionele welbevinden en ontwikkeling. ‘Daarbij moet rekening worden gehouden met een stabiele en langdurige opvangsituatie. Het is niet wenselijk dat kinderen telkens van onderwijslocatie moeten veranderen. Waar mogelijk kan bij de keuze voor locaties (…) rekening gehouden worden met de nabijheid of bereikbaarheid van scholen’, zo staat in de handreiking.

In de handreiking staat ook dat Oekraïense peuters voorschoolse educatie kunnen krijgen. Daarvoor verwijst het ministerie van Justitie en Veiligheid naar de Handreiking voorschoolse educatie voor peuters in de asielopvang.

Deel dit bericht: