Er is een onderhandelaarsakkoord over een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs. Daarin staat dat de salarissen per 1 maart omhoog gaan met 2,75%. Bovendien komt er in juni een eenmalige uitkering van 750 euro bruto naar rato en gaat de eindejaarsuitkering met 0,6 procentpunt omhoog naar 8%.

In het onderhandelaarsakkoord staat ook dat personeel per 1 augustus 2020 maximaal twee jaar een tijdelijk contract krijgt. Daar kunnen schoolbesturen van afwijken als het meerjarenformatiebeleid het niet toelaat (denk aan krimp!). Dan kan de werkgever maximaal drie jaar tijdelijke contracten geven.

Andere punten uit het onderhandelaarsakkoord:

  • Voorbeeldfuncties van ondersteunend personeel worden geëvalueerd en waar nodig aangepast.
  • Het aantal treden in schaal 12 voor ondersteuners gaat per 1 augustus 2020 terug van 16 naar 12.
  • Schoolbesturen zorgen voor introductieprogramma voor startende schoolleiders (inclusief benodigde tijd).

Afgesproken is dat de nieuwe CAO VO een looptijd krijgt van 1 januari 2020 tot 1 januari 2021. Het onderhandelaarsakkoord wordt voorgelegd aan de leden van de VO-raad en die van de vakbonden.

Download onderhandelaarsakkoord CAO VO

Deel dit bericht: