De sociale partners hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over verlenging van de CAO PO 2019–2020.

In het onderhandelaarsakkoord staat dat:

  • er eenmalig een extra toelage wordt uitgekeerd aan alle medewerkers in het primair onderwijs (0,7% van het jaarsalaris in 2020, toegevoegd aan de eindejaarsuitkering);
  • er met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2020 een arbeidsmarkttoelage wordt toegekend aan leraren in het voortgezet speciaal onderwijs die lesgeven aan leerlingen met uitstroomprofiel ‘vervolgonderwijs’;
  • hiermee de afspraken rond de actualisering van functiebeschrijvingen worden nagekomen.

De lopende cao is hiervoor opengebroken, met de bedoeling deze te verlengen tot en met 31 december 2020.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl 

Deel dit bericht: