De arbeidsmarkttoelage uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) blijft nog tot 1 januari 2024 in ongewijzigde vorm van kracht. Wel geldt voor het primair onderwijs dat de € 35 miljoen voor het dichten van de loonkloof niet voor deze toelage kan worden gebruikt.

Het was aanvankelijk de bedoeling dat de arbeidsmarkttoelage per 1 augustus aanstaande structureel zou zijn, maar de cao-partners (PO-Raad, VO-raad en de vakbonden) zijn het nog lang niet met elkaar eens over de vereisten om de toelage toe te kennen. Daarom blijft de huidige regeling nog tot en met 31 december van dit jaar van kracht.

Het is nog niet duidelijk wat er na 31 december 2023 gaat gebeuren. De cao-partners willen de arbeidsmarkttoelage pas in de respectievelijke cao’s regelen na uitkomsten van een onderzoek door het Centraal Planbureau (CPB). De resultaten daarvan worden pas in maart 2024 verwacht, waarna de cao-partners nog moeten gaan onderhandelen. Er zullen dus op 1 januari 2024 sowieso nog geen afspraken zijn.

Specifiek voor het primair onderwijs geldt dat de € 35 miljoen die structureel is uitgetrokken voor het dichten van de loonkloof tussen het primair en voortgezet onderwijs, niet kan worden gebruikt voor de arbeidsmarkttoelage.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Deel dit bericht: