Voor asielzoekerskinderen is de tijdige toegang tot onderwijs niet gewaarborgd. Dat concludeert het College voor de Rechten van de Mens.

Het College voor de Rechten van de Mens heeft in november zeven opvanglocaties voor asielzoekers bezocht. Ten aanzien van kinderen concludeert het College dat hun rechten niet voldoende gewaarborgd zijn vanwege de vele verhuizingen die schadelijk zijn voor hun gezondheid. Ook de tijdige toegang tot onderwijs is niet gewaarborgd.

Het College benadrukt dat asielkinderen onder de Nederlandse leerplicht vallen en 72 uur na aankomst in Nederland met onderwijs moeten kunnen starten. ‘Dat lukt in de praktijk niet. Soms duurt het een paar weken of zelfs maanden. Duurt het zo lang, dan kan dit een schending van het recht op onderwijs zijn.’

Het College vindt dat de toegang tot onderwijs voor asielkinderen zo snel mogelijk moet worden gegarandeerd.

Lees meer…