Het onderwijs kan ertoe bijdragen om de stereotiepe rolpatronen van man en vrouw te doorbreken. Dat staat in Een verkenning van sekseverschillen in het onderwijs van de Onderwijsraad.

De Onderwijsraad signaleert dat jongens het gemiddeld genomen minder goed doen op school dan meisjes. Maar vrouwen hebben over het algemeen een minder gunstige beroepsloopbaan dan mannen. De opleidings- en beroepskeuze van jongens en meisjes verloopt volgens traditionele patronen en leidt tot typische mannen- en vrouwenberoepen, constateert de raad.

‘Het onderwijs heeft een taak om de verschillen in school- en beroepsloopbanen van jongens en meiden te verkleinen’, schrijft de Onderwijsraad, maar de scholen kunnen dat niet in hun eentje. ‘Ook genderstereotiepe gedrag bij de overheid, op de arbeidsmarkt en in de bredere samenleving moet veranderen’, zo staat in de verkenning.

Adviezen

Wat betreft de rol van het onderwijs komt de Onderwijsraad met deze adviezen:

  • Vergroot het bewustzijn van culturele normen rondom gender in het onderwijs. Want als leraren genderstereotiepe verwachtingen hebben, zullen die ook uitkomen.
  • Voorkom genderstereotypen in loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Zet in op een brede, genderneutrale oriëntatie en stimuleer jongens en meiden om minder stereotiepe keuzes te maken.
  • Voorkom stereotypen in lesmateriaal.
  • Kijk naar de individuele leerling en niet naar geslacht.
  • Zorg voor aanvullende instrumenten om de verschillen op de arbeidsmarkt te verkleinen, zoals een sluitende dagopvang.

Lees meer…

 

 

Deel dit bericht: