Middelbare scholen kunnen een belangrijke rol spelen om het beeld te doorbreken van wat typische mannen- en vrouwenberoepen zouden zijn. VHTO Expertisecentrum Genderdiversiteit in bèta, techniek en IT geeft hier in het rapport Vrij voorsorteren op later een aantal adviezen voor.

Een van de adviezen is dat scholen hun decanen, mentoren en leraren ervan bewust kunnen maken dat zij zonder het te weten genderstereotiepe opvattingen kunnen hebben over leerlingen en dat die onbewuste opvattingen invloed kunnen hebben op profiel- en studieadviezen aan leerlingen.

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Ook is het volgens het expertisecentrum verstandig om testen voor loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) te checken op genderstereotiep taal- en beeldgebruik. ‘Want als makers (…) zich er onvoldoende bewust van zijn dat de woorden en plaatjes die ze gebruiken een andere uitwerking kunnen hebben op meiden en jongens, dan bestaat de kans dat testen bijdragen aan stereotiepe adviezen’, zo staat in het adviesrapport.

VHTO adviseert bovendien om het tegengaan van genderstereotypen te verankeren in het beleid rondom LOB. ‘Dat kan door de adviezen mee te nemen in een vervolg van de Checklist Loopbaan Ontwikkeling en -Begeleiding. Ook kunnen de inzichten van dit onderzoek worden meegenomen in andere tools, methoden of trainingen.’

Scholen kunnen volgens het expertisecentrum VHTO ook meer oog hebben voor andere opvattingen dan alleen die over gender van leerlingen. Bijvoorbeeld wat betreft het inkomen van ouders, een eventuele biculturele achtergrond en geloof/levensovertuiging.

Lees meer…

Deel dit bericht: