Schoolbesturen laten zich te gemakkelijk in een hoek drukken door educatieve uitgeverijen en het digitale portal Basispoort. Dat zei staatssecretaris Sander Dekker van OCW in een debat in de Tweede Kamer over de borging van privacygevoelige gegevens van kinderen.

‘Er moet meer tegenkracht worden georganiseerd tegen de uitgeverijen. In gezamenlijkheid moeten scholen kunnen zeggen: onder deze voorwaarden kopen wij niet bij u in’, aldus Dekker. Daarbij zou de waarborging van de privacy van kinderen volgens hem voorop moeten staan.

Doorbraak

De staatssecretaris legde de Tweede Kamer uit dat de tegenkracht waarvoor hij pleit, wordt vormgegeven in het Doorbraakproject Onderwijs en ICT. Binnen dit project willen de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad, de ministeries van Onderwijs en Economische Zaken en commerciële partijen afspraken met elkaar maken over het gebruik van ICT in het onderwijs. Het is de bedoeling de afspraken vast te leggen in een convenant over wat wel en niet mag met persoonlijke gegevens van kinderen.

RTL Nieuws kwam in november jongstleden met het bericht dat scholen voor het gebruik van digitaal lesmateriaal via Basispoort privacygevoelige gegevens aan uitgevers moeten afstaan om kinderen blijvend toegang te geven tot lesprogramma’s per computer. Dit leidde tot verontwaardigde reacties.

Deel dit bericht: