Op de Ombuigingslijst van het ministerie van Financiën staan veel mogelijke bezuinigingen op onderwijs. Het gaat in totaal om miljarden euro’s.

Het ministerie van Financiën besloot de cijfers openbaar te maken nadat woensdag was gebleken dat de lijst via de Volkskrant was uitgelekt. Het document bevat een opsomming van maatregelen die genomen zóuden kúnnen worden om besparingen op de overheidsuitgaven te realiseren.

‘De lijst is nooit af, het is een levend document waarin regelmatig nieuwe ramingen worden verwerkt of nieuwe maatregelen worden opgenomen’, zo staat in een toelichting bij de lijst.

Primair en voortgezet onderwijs

Op het primair onderwijs zóu er in 2017 ruim 200 miljoen euro bezuinigd kúnnen worden. Zo zouden de bedragen die in het Nationaal Onderwijsakkoord staan niet uitgekeerd hoeven worden. Ook zou er gekort kunnen worden op de professionalisering van leraren, zouden de extra lessen voor hoogbegaafde leerlingen kunnen worden geschrapt en zou de klassenverkleining kunnen worden teruggedraaid.

Bij het voortgezet onderwijs zou er in 2017 ruim 270 miljoen euro af kunnen. Ook hier wordt het geld uit het Nationaal Onderwijsakkoord genoemd. Een andere post waarop bezuinigd zóu kúnnen worden betreft de maatregelen voor meer leraren. Daarnaast zouden kwaliteitsafspraken kunnen worden stopgezet.

Lerarenbeleid

Op de Begrotingslijst staat een apart hoofdstuk over het lerarenbeleid. Daar zóu eveneens op bezuinigd kúnnen worden, bijvoorbeeld door de Lerarenbeurs af te schaffen en door een einde te maken aan de maatregelen om leraren naar de Randstad te lokken.

De Begrotingslijst is nadrukkelijk een lijst met mógelijke bezuinigingsposten. Natuurlijk zal nooit alles wat erop staat realiteit worden, maar de lijst toont ook aan dat niets onmogelijk is.

Deel dit bericht: