Het funderend onderwijs is in de Troonrede slechts marginaal aan bod gekomen.

Koning Willem-Alexander noemde belastingmaatregelen voor laagbetaalde werknemers. Die maatregelen maken het financieel aantrekkelijker om onder anderen onderwijsassistenten aan te stellen. Ook zei de koning dat iedereen in Nederland recht heeft op hoogwaardig onderwijs. Verder werd nog ingegaan op het hoger onderwijs.

Wel ging Willem-Alexander nog in op thema’s die het funderend onderwijs raken, zonder dat hij er expliciet een verband mee legde. Het ging bijvoorbeeld over innovatie die nodig is voor een krachtige economie. Ook zei hij dat ‘normaal en respectvol’ met elkaar omgaan past in de lange Nederlandse traditie van burgerschap. Hier kan een link worden gelegd met de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.