Het onderwijs moet worden uitgezonderd van de aangekondigde btw-verhoging op boeken. Dit schrijven de VO-raad, PO-Raad, de vakbonden en de belangenorganisatie LAKS en Ouders & Onderwijs aan de Tweede Kamer.

In het hoofdlijnenakkoord van de rechtse coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB staat dat boeken onder het hogere btw-tarief van 21% gaan vallen (in plaats van het lagere tarief van 9%). Deze voorgenomen belastingverhoging heeft betrekking op zowel papieren boeken als digitale leermiddelen.

Voor het primair en voortgezet onderwijs betekent dit een extra kostenpost van € 60 miljoen per jaar. Die komt bovenop aangekondigde bezuinigingen op het funderend onderwijs van bijna € 485 miljoen.

Het gevolg van de btw-verhoging kan zijn dat de schoolbesturen minder leraren kunnen aannemen, wat ten koste zou gaan van de onderwijskwaliteit. De briefschrijvers pleiten daarom voor om fysieke en digitale leermiddelen uit te zonderen van de aangekondigde btw-verhoging.

Lees meer…

Deel dit bericht: