In het onderwijs is meer werkgerelateerd verzuim dan in andere sectoren. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2013 heeft bijna de helft van de werknemers in Nederland in het afgelopen jaar ten minste één keer verzuimd wegens ziekte. Bij bijna een kwart van de werknemers die verzuimden had dit deels of hoofdzakelijk met het werk te maken.

Werkgerelateerd ziekteverzuim komt het vaakst voor in het onderwijs, de horeca en de bouw. Het is vaker langdurig dan wanneer ziekteverzuim niet verband houdt met het werk.

Lees meer…

Deel dit bericht: