Werkgevers in het onderwijs willen hogere subsidies bij het in dienst nemen van bepaalde doelgroepen. Ook vinden zij een verhoging van de kinderopvangtoeslag belangrijk. Het onderwijs is bovendien een van de sectoren die graag meer overheidsinvesteringen zien in scholing en training van werknemers. Dat staat in de derde editie van het rapport Arbeidsmarkt in kaart van de Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Er zijn duidelijke verschillen te zien tussen sectoren in de problemen waar organisaties in hun personeelsbestand mee te maken krijgen, meldt het SCP op grond van de situatie in het najaar van 2020. Werkgevers in het onderwijs en bijvoorbeeld ook in de zorg en de bouw hebben het vaakst problemen met het aannemen van nieuw personeel.

Over de hele linie ervaren grotere organisaties vaker knelpunten dan kleinere organisaties. Ook verwachten grotere organisaties vaker dan kleine organisaties dat de problemen rondom het aannemen van personeel, het vertrek van arbeidskrachten door pensionering en het beheersen van de werkdruk zullen toenemen.

Goed werkgeverschap

Het SCP benadrukt dat de huidige krapte op de arbeidsmarkt werkgevers om goed werkgeverschap vraagt. ‘Dit is nodig om te voorkomen dat medewerkers vertrekken, maar ook om mensen die nog niet werken aan het werk te helpen en te voorkomen dat werknemers voortijdig uitvallen. Dit kan bijvoorbeeld door werkdruk aan te pakken, scholing en training te faciliteren, mensen met een arbeidsbeperking een kans te bieden, goede arbeidsvoorwaarden te bieden en thuiswerken mogelijk te maken’, aldus het SCP.

Lees meer…

Deel dit bericht: