Brede welvaart hangt het sterkst samen met onderwijsniveau en migratieachtergrond. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de Monitor Brede Welvaart.

Welvaart gaat over meer dan economie en inkomen. Ook factoren als gezondheid, onderwijsniveau en de kwaliteit van de leefomgeving spelen een rol. Al die factoren samen vormen het concept brede welvaart.

Als wordt gekeken naar onderwijsniveau, dan blijkt volgens het CBS dat laagopgeleiden op relatief veel indicatoren lager dan gemiddeld scoren. Voor de groep hoogopgeleiden is dit juist andersom: zij scoren op veel indicatoren bovengemiddeld op brede welvaart. De middelbaar opgeleiden zitten hier tussenin.

‘Bij ruim een derde van de laagopgeleiden cumuleert het aantal ongunstige uitkomsten, terwijl maar heel weinig laagopgeleiden (3,2 procent) aan de bovenkant van de verdeling met een stapeling van gunstige uitkomsten zitten. Van de hoogopgeleiden zit bijna de helft aan de bovenkant van de verdeling en is cumulatie van ongunstige uitkomsten een zeldzaamheid’, aldus het CBS.

Migratieachtergrond

Ook migratieachtergrond speelt een belangrijke rol: ‘De bevolkingsgroep met een Nederlandse achtergrond heeft op 18 van de 20 indicatoren een bovengemiddelde score, wijzend op een hogere brede welvaart, terwijl de groepen mensen met een migratieachtergrond juist vaak een score onder het gemiddelde hebben. Dat geldt in iets sterkere mate voor de groep met een niet-westerse migratieachtergrond dan voor de mensen met een westerse achtergrond.’

Lees meer…

Deel dit bericht: