Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP), dat onder andere de onderwijspensioenen beheert, verhoogt de pensioenuitkeringen per 1 januari 2024 met 3,03%. De pensioenpremie daalt van 27,9 naar 27,0%.

De stijging van de ABP-pensioenen is gelijk aan de volledige stijging van de prijzen tussen 1 september 2022 en 31 augustus 2023 zoals die is berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). ABP-bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen zegt blij te zijn dat de pensioenen net als vorig jaar kunnen meestijgen met de inflatie: ‘Een goed pensioen is een pensioen dat verhoogd wordt als de prijzen stijgen.’

De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen daalt in 2024 van 27,9% naar 27,0%. Werkgevers betalen 70% van de premie en werknemers 30%.

Lees meer…

Deel dit bericht: