Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) had beloofd dat het in het eerste kwartaal van dit jaar volledig uit de fossiele-energiesector zou stappen. Dat gaat niet lukken, blijkt uit navraag door VOS/ABB.

Het ABP maakte in 2021 bekend producenten van olie, gas en kolen de rug toe te keren. Het besluit zich volledig terug te trekken uit beleggingen in producenten van fossiele brandstoffen volgde op de publicatie van diverse klimaatrapporten. Toenmalig bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool zei in oktober 2021 dat het ABP met dit besluit een bijdrage wilde leveren om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius: ‘Brede groepen deelnemers en werkgevers geven aan hoe belangrijk zij dit vinden’.

Het grootste pensioenfonds van Nederland, dat onder andere de onderwijspensioenen verzorgt, kondigde in 2021 aan om de beleggingen in producenten van olie, gas en kolen stap voor stap te verkopen. Het merendeel zou naar verwachting van het ABP in het eerste kwartaal van dit jaar zijn verkocht. In oktober 2021 ging het om ruim 15 miljard euro, bijna 3% van het totaal belegd vermogen van het ABP.

De redactie van magazine Naar School van VOS/ABB heeft het ABP gevraagd naar de stand van zaken. Uit het antwoord van het pensioenfonds blijkt dat nog niet alle beleggingen in de fossiele-energiesector, maar wel ‘het grootste deel’ naar verwachting aan het einde van volgende maand zal zijn verkocht.

In het komende nummer van magazine Naar School verschijnt een artikel over de vraag in hoeverre het ABP met zijn beleggingsbeleid bijdraagt aan een betere wereld. Daarbij keken we verder dan alleen naar fossiele energie.

U kunt het artikel nu al lezen:

Zorgt het ABP voor een betere wereld?

Deel dit bericht: