De Onderwijsraad bereidt een advies voor over de loopbanen van leraren in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs en het mbo. Tot 1 mei kan iedereen hierover meedenken en een bijdrage insturen. 

Het advies moet antwoord geven op de vraag hoe het leraarsberoep aantrekkelijker gemaakt kan worden om dreigende lerarentekorten te voorkomen. De Onderwijsraad noemt een aantal knelpunten: status en imago van leraren, loopbaanmogelijkheden en werkdruk. Daarnaast zegt de raad dat de bestaande kwalificatiestructuur (bekwaamheidseisen, niveau-indelingen, bevoegdheden en beloningsstructuren) ontoereikend lijkt. Vooral dat laatste punt zal nader onderzocht worden.

Reageren kan tot 1 mei via het mailadres onderwijsprofessionals@onderwijsraad.nl

Meer informatie 

Deel dit bericht: