De Onderwijsraad adviseert om de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) louter technisch te herzien.

Dat staat in een advies over het wetsvoorstel modernisering WVO, dat als doel heeft te komen tot ‘een bruikbare, begrijpelijke en duurzame wetgeving’ en bij te dragen aan het verminderen van ‘het gevoel van regeldruk, veroorzaakt door onbegrepen regels’.

De raad vindt dit op zich positief, maar ‘constateert dat een aantal taalkundige aanpassingen kan leiden tot wijzigingen in de inhoudelijke betekenis van begrippen en bepalingen, waardoor interpretatieverschillen kunnen optreden’. Daardoor bestaat volgens de raad het risico dat de rechter er een andere betekenis aan gaat geven.

‘Dit maakt de wet kwetsbaar en is bovendien onwenselijk voor de rechtszekerheid voor betrokkenen: zij moeten erop kunnen vertrouwen dat de voorgestelde herziening louter een technische operatie betreft en geen wijzigingen omvat die voor hun rechtspositie van invloed zijn’, zo stelt de Onderwijsraad.

Lees meer…

Deel dit bericht: