Het personeelstekort in onder andere het onderwijs zet de brede welvaart in Nederland onder druk. Dat staat in de Monitor Brede Welvaart en SDG’s 2024 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In het monitorrapport staat dat ‘instituties die voor de brede welvaart van de huidige generatie en voor de volgende generaties nodig zijn, lijken vast te lopen’. Daarbij noemt het CBS schaarste aan personeel in het onderwijs als een van de oorzaken.

In het rapport staat het onderwijs ook genoemd bij de sustainable development goals (SDG’s) die door de Verenigde Naties zijn opgesteld voor duurzame ontwikkeling in de periode 2015-2030. Een van de 17 SDG’s betreft ‘kwaliteitsonderwijs’. Deze indicator beweegt zich volgens het CBS in de richting van hogere brede welvaart.

Brede welvaart gaat over meer dan alleen het inkomen of vermogen van mensen. Het gaat ook over hoe gezond en gelukkig mensen zich voelen, hoe zij denken over hun werk en of zij vertrouwen hebben in anderen en instituties.

Lees meer…

Deel dit bericht: