In Bedrijfsvoering, Bekostiging, Bestuur en management, Financiën, Gemeenten, Kwaliteit en excellentie, Nieuws, Politiek, Segregtie/integratie, Tweede kamer

De Onderwijsraad vraagt om input voor een advies over onderwijs aan vluchtelingen.

De hoofdvraag van het advies is: Hoe kan het onderwijs aan vluchtelingen zo worden ingericht dat een voorspoedige integratie in onderwijs, arbeidsmarkt en maatschappij wordt bevorderd? De focus ligt op het funderend onderwijs.

U kunt uw reactie tot 1 mei sturen naar vluchtelingen@onderwijsraad.nl.

Lees meer…

Delen