Een controller van een scholengemeenschap die fraude van zijn bestuurder niet opmerkte, is terecht ontslagen. Dat heeft de voorzieningenrechter in Den Haag bepaald.

De fraude kwam aan het licht toen de bestuurder ziek thuis zat en er een interim-bestuurder was aangesteld. Het bestuur van de scholengemeenschap onder leiding van de interimmer vond dat de controller schuldig was aan ernstig plichtsverzuim en ontsloeg hem. De controller vond dat onterecht en stapte naar de rechter.

Fraude vroeg ontdekken

Het bestuur stelde zich op het standpunt dat de controller het financiële systeem zo had moeten inrichten dat de fraude niet mogelijk zou zijn geweest of in elk geval in een vroeg stadium ontdekt had kunnen worden.

De controller bracht hiertegen in dat hij geen aanleiding had te twijfelen aan de legitimiteit van facturen. Bovendien had een externe accountant geen onregelmatigheden gevonden. Hij wees er ook op dat hij geen getrainde fraude-onderzoeker was en geen volledige opleiding tot controller had gehad. Ook noemde hij de volgens hem tekortschietende rol van de raad van toezicht.

Terecht ontslagen

De voorzieningenrechter oordeelde uiteindelijk dat de controller beter had moeten opletten. De rechter nam in zijn oordeel de ernst van het plichtsverzuim mee, waardoor de fraude mogelijk was. ‘Naar voorlopig oordeel is het strafontslag evenredig aan het gepleegde plichtsverzuim’, zo luidt het oordeel.

Deel dit bericht: