Mr. José van Snek van de Onderwijsjuristen van VOS/ABB heeft een artikel geschreven over het statutair ontslag van bestuurders en de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen. Zij laat aan de hand van drie casussen zien dat rechtbanken hier verschillend naar kunnen kijken.

Als uw organisatie van VOS/ABB is aangesloten, kunt u het artikel downloaden.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Deel dit bericht: