Met ministerie van OCW geeft uitleg over passend onderwijs. Er staan verschillende documenten online voor onderwijsprofessionals en voor ouders en leerlingen.

De uitleg gaat onder andere over de zorgplicht: elke school heeft de opdracht om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, een passende onderwijsplek te bieden. Om deze zorgplicht te kunnen waarmaken, werken schoolbesturen samen in regionale samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. De uitleg voor ouders en leerlingen is in het Nederlands en Engels beschikbaar.

Deel dit bericht: