De openbare basisscholen in de stad Utrecht vieren voortaan het sinterklaasfeest zonder Zwarte Piet. De Stichting Openbaar Primair Onderwijs (SPO) Utrecht meldt dat het alleen op deze manier mogelijk is recht te doen aan de uitgangspunten van het openbaar onderwijs.

De gelijkwaardigheid binnen het openbaar onderwijs speelt hierbij een cruciale rol. ‘Concreet betekent dit, dat in de scholen van SPO Utrecht geen discriminatie plaatsvindt op grond van levensovertuiging, etnische afkomst, sekse, geaardheid, politieke overtuiging, uiterlijk of andere kenmerken. De figuur van Zwarte Piet heeft echter racistische aspecten. Dit blijkt ook uit recente uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens, de Rechtbank Amsterdam en de mensenrechtenwerkgroep van de Verenigde Naties’, aldus SPO Utrecht.

Verder meldt het bestuur dat het geen onderscheid wil maken tussen personen op openbare basisscholen. ‘Het onderwijs heeft een verantwoordelijke rol in de opvoeding van jonge kinderen. Binnen de scholen van SPO Utrecht gaan we respectvol en zonder onderscheid des persoons met elkaar om. Wij willen niet dat kinderen zich gekwetst voelen door ons onderwijsaanbod. We zoeken naar een respectvolle manier om het sinterklaasfeest op school te vieren. Daarom is afgesproken om de figuur Zwarte Piet uit het onderwijsaanbod en uit de viering op school te schrappen.’