Hoe lager het opleidingsniveau, des te groter is de kans dat iemand rookt. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Trimbos Instituut.

Op de website van het CBS staat dat steeds minder mensen roken, maar ook dat de verschillen in rookgedrag tussen mensen met verschillend opleidingsniveau toenemen.

De meeste rokers bevinden zich in de groep die alleen basisonderwijs heeft gehad, gevolgd door mensen die vmbo of mbo hebben gevolgd. Onder de mensen die nooit hebben gerookt, bevinden zich vooral universitair geschoolden.