Het RIVM heeft zijn informatie aangepast over aerosolen in relatie tot coronabesmettingen. Volgens het instituut kan het virus zich in minuscule druppeltjes wel degelijk over grotere afstand verspreiden, vooral in slecht geventileerde ruimtes waar veel mensen bij elkaar zijn.

Tot 18 mei stond in dit bericht op de website van het RIVM vermeld dat het niet duidelijk was of minuscule druppeltjes (aerosolen) die in de lucht blijven hangen een rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus. ‘Mochten ze een rol spelen in de verspreiding, dan is dit een minder belangrijke verspreidingsroute dan van de grotere druppels. Het lijkt erop dat het virus wel in de fijne kleine druppeltjes kan zitten, maar dat de hoeveelheid virus daarin meestal niet voldoende is om iemand te infecteren’, zo meldde het instituut eerst.

Nu staat er op de website van het RIVM dat ‘onder bepaalde omstandigheden’ een coronabesmetting ook kan plaatsvinden via virusdeeltjes die in aerosolen ‘een grotere afstand’ kunnen afleggen. Het RIVM noemt hierbij ruimtes zonder goede ventilatiemogelijkheden waarin veel mensen voor langere tijd bij elkaar zijn. Het instituut wijst erop dat goede luchtverversing bijdraagt aan het voorkomen van verspreiding van het virus.

SUVIS-regeling

Onder andere in schoolgebouwen, waar veel mensen langere tijd bij elkaar zijn, laat de ventilatie nogal eens te wensen over. Het kabinet heeft daarom de SUVIS-regeling (Specifieke uitkering ventilatie in scholen) in het leven geroepen. Deze regeling is bedoeld om de ventilatie in schoolgebouwen coronaproof te maken. De uitvoering van deze regeling verloopt echter stroef, zo bleek uit een enquête onder VOS/ABB-leden.

In het meinummer van het VOS/ABB-magazine Naar School! staat een artikel over de SUVIS-regeling en de problemen die schoolbesturen hiermee ervaren:

Ruim kwart gemeenten betaalt niet mee aan betere ventilatie

Deel dit bericht: