De organisatiekosten van samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs bedragen 11 tot 13% van het vrij besteedbare budget. Dat komt neer op 89 tot 110 miljoen euro. Dat blijkt uit onderzoek naar de organisatiekosten van onderwijsondersteuning.

In dit onderzoeksrapport staat dat naarmate meer voorzieningen op het niveau van scholen worden georganiseerd, samenwerkingsverbanden meer doorbetalen aan schoolbesturen. Dit beeld komt volgens de onderzoekers terug in de organisatiekosten: de meer centraal georganiseerde samenwerkingsverbanden kennen hogere organisatiekosten. Voorzieningen die vaak op het niveau van het samenwerkingsverbanden worden georganiseerd, zijn ambulante begeleiding, expertisecentra of een orthopedagogisch-didactisch centrum.

In totaliteit worden de organisatiekosten in 2018 ingeschat op 89 tot 110 miljoen euro. Dit is ongeveer gelijkelijk verdeeld tussen het primair en voortgezet onderwijs en komt overeen met 11 tot 13% van het vrij besteedbare budget. Voor de meer centraal georganiseerde samenwerkingsverbanden bedragen de organisatiekosten ongeveer één vijfde van het vrij besteedbare budget; voor decentrale samenwerkingsverbanden is dit 6%.

Bijna driekwart van de organisatiekosten hangt samen met niet-directe ondersteuningstaken, zoals bestuur en toezicht, coördinatie, overleg en het opstellen van schoolondersteuningsprofielen. De bedrijfsvoering, inclusief huisvesting en automatisering, bedraagt bijna een kwart van de organisatiekosten.

Lees meer…

Deel dit bericht: