Vrijwillige ouderbijdrage ‘bittere noodzaak’

De vrijwillige ouderbijdrage is ‘bittere noodzaak’, stelt de PO-Raad in het Algemeen Dagblad. Woordvoerder Annemieke Kooper van de sectororganisatie zegt in de krant dat de ouderbijdrage nodig is, omdat ‘de basisbekostiging tekortschiet’. 

Zij reageert op het bericht dat de vrijwillige ouderbijdrage de afgelopen jaren is gestegen, in het primair onderwijs met 37 procent en in het voortgezet onderwijs met 27 procent. Dat kan volgens de PO-Raad deels te maken hebben met de inflatie. Uitstapjes bijvoorbeeld, waarvoor de ouderbijdrage bedoeld is, worden steeds duurder.

In het voortgezet onderwijs wordt de ouderbijdrage vooral gebruikt voor de aanschaf van digitale lesmiddelen, excursies en reizen naar het buitenland, schrijft het AD. Woordvoerder Linda Zeegers van de VO-raad wijst er in de krant op dat tablets en laptops wettelijk niet worden gezien als leermiddelen en dat de scholen er daarom van de overheid geen geld voor krijgen, zoals dat voor schoolboeken wel het geval is.

Lees meer…