Minister Ingrid van Engelshoven van OCW is hoopvol gestemd over de toename van het aantal jongeren dat kiest voor de pabo. De instroom bij de opleidingen voor tweedegraads leraren neemt echter af.

‘Het beeld bij de pabo is positief, het aantal inschrijvingen bij de pabo ligt ruim 10 procent hoger dan vorig jaar’, aldus de sectororganisatie van de hogescholen. Deze ontwikkeling kan in het licht van het groeiende lerarentekort worden beschouwd als goed nieuws.

Het aantal inschrijvingen bij de tweedegraads lerarenopleidingen is daarentegen met 6,5 procent gedaald ten opzichte van vorig jaar. Het aantal inschrijvingen bij de tekortvakken Duits, scheikunde en techniek is nagenoeg hetzelfde gebleven.

Lees meer…