Het Reglement Participatiefonds geldt met ingang van 1 januari 2016 uitsluitend voor personeel dat valt onder de CAO PO. Dat heeft het bestuur van het Participatiefonds besloten.

Het besluit heeft met name gevolgen voor schoolbesturen die personeelsleden hebben die vallen onder de CAO Bestuurders PO. Deze vallen met ingang van 2016 dus niet meer onder de werkingssfeer van het Reglement Participatiefonds. Tot die tijd worden vergoedingsverzoeken voor personeel waarop de CAO Bestuurders PO van toepassing is, beoordeeld als ware dit verzoeken voor personeel waarop de CAO PO van toepassing is.

Beëindiging dienstverband

Het Participatiefonds heeft het nieuwe reglement voor het schooljaar 2015-2016 begin juni 2015 vastgesteld. Nu het bijzonder onderwijs vanaf 1 juli 2015 voor ontslag op grond van (langdurige) ziekte en/of arbeidsongeschiktheid en voor ontslag op grond van bedrijfseconomische omstandigheden bij het UWV een ontslagvergunning moet aanvragen, zou een toets bij het Participatiefonds dubbelop zijn. Het Participatiefonds heeft daarom besloten een vrijstellingsregeling te creëren, waarin wordt opgenomen dat werkgevers in het bijzonder onderwijs die al een ontslagvergunning van het UWV hebben, bij het Participatiefonds dezelfde stukken moeten indienen voor het vergoedingsverzoek. Dit voorkomt extra administratieve lasten voor schoolbesturen.

Meer informatie hierover op de site van het Participatiefonds.

Voor het openbaar onderwijs is het bovenstaande niet van toepassing, omdat voor deze werknemers geen ontslagvergunning van het UWV hoeft te worden aangevraagd. De openbare schoolbesturen dienen bij ontslag de regels te volgen die voortvloeien uit het Reglement Participatiefonds.

Deel dit bericht: