Passend onderwijs moet een katalysator zijn voor inclusiever onderwijs. Dat staat in een brief van onder andere VOS/ABB aan de Tweede Kamer. De brief staat in het kader van de evaluatie van passend onderwijs.

VOS/ABB en de profielorganisaties Verus, VGS en ISBO geven in de brief aan dat inclusiever onderwijs een stip op de horizon is. ‘Wij geloven in een onderwijsstelsel waarin alle kinderen samen leren leven en breed gevormd worden en iedereen welkom is, ongeacht talent of beperking. Ouders willen dat hun kind de aandacht en zorg krijgt die het verdient en nodig heeft. Vanuit de huidige stand van passend onderwijs dienen we verder te bouwen aan dit onderwijsstelsel door meer aandacht te besteden aan sociale inclusie binnen het onderwijs en daarvoor ruimte te geven in regelgeving voor scholen.’

De brief bevat ook aandachtspunten met betrekking tot onder andere werkdruk, ervaringen met het huidige stelsel van passend onderwijs, de doelmatige besteding van geld en de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp.

Lees meer…

Deel dit bericht: