Het zomernummer van het VOS/ABB-magazine Naar School zet de schijnwerpers op het Platform Naar Inclusiever Onderwijs. Dit naar aanleiding van de tweede landelijke conferentie van dit platform, dat een initiatief is van onder andere VOS/ABB. Op de conferentie kwamen succesvoorbeelden aan bod, maar er waren ook kritische noten.

De voorziening Connect in Middelharnis op Goeree-Overflakkee is een van de succesvoorbeelden. Directeur-bestuurder Marleen van Berkum van Samenwerkingsverband GO voor primair en voortgezet onderwijs vertelt over ’thuisnabij’ onderwijs dat Connect realiseert en over hoe dat aansluit op de gedachte achter inclusiever onderwijs.

Een ander succesvoorbeeld is de samenwerking van de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad en het Samenwerkingsverband VO Lelystad. Zij verbreden het regulier onderwijs, maar er zijn grenzen aan wat nu mogelijk is, zegt Michel Canninga, coördinator Leerroute bij het samenwerkingsverband. ‘Streven naar inclusiviteit is heel mooi, maar dat vraagt wel dingen waar niet alle leerlingen toe in staat zijn. En overigens ook niet alle scholen.’

Ook komt Marieke Bloothoofd aan het woord. Zij is onderwijsadviseur bij VOS/ABB en mede-initiatiefnemer van het Platform Naar Inclusiever Onderwijs. Om inclusiever onderwijs te realiseren, zijn volgens haar een positieve houding en integrale benadering nodig. ‘Het is daarom zaak dat er meer ruimte komt voor onderwijsprofessionals. Ruimte om samen met collega’s te reflecteren op het pedagogisch en didactisch handelen, nieuwe ideeën uit te proberen en samen lessen voor te bereiden. Uiteindelijk profiteren alle leerlingen daarvan’, aldus Bloothoofd.

Kernwaarden openbaar onderwijs

In het zomernummer van Naar School staat ook een interview met Mariëtte Hamer, de eerste regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld en voorzitter van het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR). Er is volgens haar een cultuuromslag nodig om seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld tegen te gaan. Ook het onderwijs heeft hierin een belangrijke rol, ‘want alles wat speelt in de samenleving komt óók de school in’, aldus Hamer.

Zij benoemt in dit kader het belang van de kernwaarden van het openbaar onderwijs. ‘Gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting, daar staan we ook bij BOOR voor. Onze belangrijkste opdracht is om goed onderwijs te geven. Maar we hebben nóg een belangrijke opdracht. De kinderen van nu vormen de samenleving van morgen. Daar bereiden we ze op voor.’

‘De ontmoeting zit in de haarvaten van het openbaar onderwijs en is een belangrijk instrument om met elkaar tot een oplossing te komen’, aldus Hamer. ‘In de ontmoeting word je geconfronteerd met de ander. Door echt de dialoog aan te gaan, leren kinderen en jongeren zichzelf kennen en de waarden ontdekken waar zij voor staan. Tegelijk leren zij de vrijheid én de grenzen van anderen waarderen. Als mensen open, assertief en veerkrachtig zijn, draagt dat bij aan de gewenste cultuuromslag.’

Uitblinken in burgerschap

Het VOS/ABB-magazine sprak met burgemeester Petra Dassen-Housen van Kerkrade over de afwijzing van de aanvraag voor de openbare middelbare school Het Martin Buber in die Zuid-Limburgse gemeente. Deze aanvraag blinkt uit in burgerschap en toch komt onderwijsminister Dennis Wiersma met een afwijzing. Dit is een enorme teleurstelling, vertelt Dassen-Housen, maar Kerkrade blijft volgens haar strijdlustig: ‘Uiteindelijk komt de school er’.

Mr. Ronald Bloemers van VOS/ABB ondersteunt de gemeente Kerkrade bij de oprichting van Het Martin Buber. Hij
snapt niet waarom de aanvraag is afgewezen. ‘De minister stelt dat uit de aanvraag niet zou blijken dat de initiatiefnemer voldoet aan de leerdoelen op het gebied van burgerschap. Daar verbaas ik mij enorm over, omdat wij bij VOS/ABB wat betreft burgerschap juist een lichtend voorbeeld zien in dit initiatief. Het hele onderwijsconcept is eraan opgehangen en het past in de integrale benadering die de overheid voorstaat.’

Andere onderwerpen

  • Column VOS/ABB-directeur Hans Teegelbeckers: ‘Samen ervoor zorgen dat onderwijs soepel draait’
  • Rubriek Trots: het openbare Ir. Lely Lyceum in Amsterdam keerde het tij, en hoe!
  • Klassewerkplek voor gelukkige leerkrachten: openbare basisschool De Cirkel in Uden
  • Esther Wokke geeft omgangskunde op VSO De Spinaker in Alkmaar: ‘Eerst het kind, dan de leerling’
  • Leerlingen van het openbare Schoonhovens College winnen belangrijke prijs
  • ‘Beter onderwijs door inzet van zzp’ers’, zeggen de Werkvereniging en de Vereniging Zelfstandigen Nederland
  • Rubriek Ledenservice over diverse voordelen van het VOS/ABB-lidmaatschap
  • Rubriek Veelgestelde vragen: de Onderwijsjuristen van VOS/ABB geven antwoord
  • Rubriek Nieuw in de media: een selectie uit actuele boeken, documentaires en podcasts
  • Rubriek Advies: strategisch personeelsbeleid, juist nú!

Hét blad van, voor en over het openbaar onderwijs!

Magazine Naar School is hét blad van, voor en over het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs in Nederland. Het verschijnt vijf keer per jaar in een oplage van 3.000 exemplaren. Leden van VOS/ABB krijgen het gratis toegestuurd. Dit geldt voor bij VOS/ABB aangesloten besturen én hun scholen.

Bovenschoolse directies kunnen op aanvraag ook één gratis abonnement nemen. U kunt daarvoor een mailtje sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Niet-leden kunnen een abonnement op Naar School! nemen voor 29,50 euro per jaar. Ook hiervoor geldt dat u een mailtje kunt sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Hebt u ideeën voor magazine Naar School? Mail hoofdredacteur Martin van den Bogaerdt: mvandenbogaerdt@vosabb.nl.

Wilt u adverteren in magazine Naar School? Dat kan! U kunt hiervoor contact opnemen met OnderwijsMedia:  030–210 23 86 of sales@onderwijsmedia.nl.

Magazine Naar School kent uiteraard ook een digitale editie. Alle nummers van het VOS/ABB-magazine kunt u hier inzien.

Deel dit bericht: