In een brief aan de nieuwe bewindslieden van OCW roept VOS/ABB samen met de collega-profielorganisaties op om in de nieuwe kabinetsperiode het onderwijsbeleid te baseren op een pedagogisch perspectief. Dat is van belang, zo staat in de brief aan minister Eppo Bruins en staatsecretaris Mariëlle Paul, om de personeelstekorten in het onderwijs, de dalende leeropbrengsten en de kansenongelijkheid en sociale segregatie aan te pakken.

‘Het vertrekpunt van het onderwijs ligt in de menswording van de leerling. Dit vraagt om een duidelijk betere balans tussen persoonsvorming, kwalificatie en socialisatie, waarbij de uitgangspunten van beleid telkens vanuit deze drie doelfuncties samen worden geformuleerd’, zo staat in de brief.

Daarin staat ook dat het nieuwe rechtse kabinet van PVV, VVD, BBB en NSC vertrouwen en ruimte moet geven aan onderwijsprofessionals om leerlingen te bieden wat zij in hun context en met het oog op hun brede ontwikkeling nodig hebben. Een ander punt dat in de brief wordt benoemd, is dat het noodzakelijk is om het onderwijs structureel te financieren en om vooral niet te gaan bezuinigen.

Lees de brief

Deel dit bericht: