Het lerarentekort wordt inmiddels voortvarend aangepakt en daar moeten we de komende jaren mee doorgaan. Die boodschap geven de demissionaire onderwijsminister Robbert Dijkgraaf en Mariëlle Paul aan de Tweede Kamer en het nieuwe rechtse kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB.

‘Dankzij de tomeloze inzet van iedereen in en om het onderwijs is de aanpak van het lerarentekort flink op stoom gekomen’, zegt minister Paul, die ook in de nieuwe kabinetsperiode, maar dan als staatssecretaris, over het funderend onderwijs gaat. ‘Er gebeurt veel. Tegelijkertijd is het een traject van de lange adem. Daarom blijven we er keihard aan werken om de kwaliteit van het onderwijs te versterken en het vak van leraar aantrekkelijker te maken.’

De demissionaire ministers wijzen er in een brief aan de Tweede Kamer op dat er jaarlijks € 1,5 miljard gaat naar verschillende maatregelen om het lerarentekort aan te pakken. Zo zijn onder andere de salarissen voor leraren in het primair onderwijs gelijkgetrokken met die in het voortgezet onderwijs. Ook noemen ze regionale samenwerking tussen schoolbesturen om personeelstekorten te verminderen.

Lees meer…

Deel dit bericht: