Per 1 januari 2017 komt er een nieuwe landelijke beroepscommissie voor het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Deze richt zich op het bijzonder onderwijs en schoolbesturen die minimaal één bijzondere school in stand houden.

De nieuwe beroeps gaat zich bezighouden met het toetsen van disciplinaire maatregelen en bezwaren tegen overplaatsing. De commissie oordeelt niet over ontslagzaken, deze worden door het UWV of de kantonrechter behandeld.

De oprichting van deze nieuwe beroepscommissie vloeit voort uit de nieuwe cao’s voor primair en voortgezet onderwijs, die op 1 juli in werking zijn getreden. Daarin is op verzoek van de sociale partners opgenomen dat er zo’n beroepscommissie voor het gehele funderend bijzonder onderwijs zou komen. De nieuwe commissie wordt ondergebracht bij de Stichting Onderwijsgeschillen.

 

Deel dit bericht: