Als het primair onderwijs op maandag 11 mei weer begint, moeten per dag 1500 tot 2000 leraren en kinderopvangmedewerkers met coronaklachten kunnen worden getest. Dat meldt de NOS.

De NOS baseert zich op informatie van de Taskforce Diagnostiek. Die heeft als taak om de landelijke capaciteit voor COVID-19-diagnostiek te vergroten en verzamelt daartoe in opdracht van het ministerie van VWS testmaterialen.

In het advies van het Outbreak Management Team, waarop het kabinet het besluit baseert dat het primair onderwijs weer op 11 mei kan beginnen, staat dat coronatests voor leraren beschikbaar moeten zijn. In het OMT-advies staat ook dat de gezondheidsrisico’s waarschijnlijk beheersbaar blijven als na de meivakantie de scholen weer opengaan.

Zoals het er nu naar uitziet, gaan de scholen voor voortgezet onderwijs in juni weer open.

Lees meer…

Deel dit bericht: